Mandager er forbeholdt Konkurranselydighets trening

Torsdager er forbeholdt rallylydighets treninger

De andre dagene kan bookes til egentrening 

All booking skjer gjennom vår facebookside